Du er her: Forside » Tilskud til paryk

Tilskud til paryk

For rigtig mange er det et utrolig hårdt slag at miste håret helt eller delvist, men du kan søge om et økonomisk tilskud til paryk, hvis du står i så uheldig en situation. Hvor og hvordan du skal søge om tilskud afhænger dog af, om du har mistet håret varigt eller midlertidigt.

Tilskud ved midlertidigt hårtab

Behandlingen af en sygdom kan medføre, at du mister dit hår midlertidigt. Er du kræftpatient, kan du få et tilskud til paryk eller hovedbeklædning som fx et tørklæde eller en hue, hvis dit hår falder af som følge af kemoterapi eller strålebehandling. I 2020 kan du få 3.881 kr. inklusiv moms i tilskud til paryk. Ønsker du en paryk, som er dyrere end 3.881 kr., skal du selv betale merudgiften. Vil du hellere have et tørklæde eller en kasket, kan du i 2020 få et tilskud på 1.465 kr. inklusiv moms. Tilskuddets størrelse er det samme i alle landets regioner. Beløbet er fastsat af Danske Regioner og bliver fremskrevet hvert år, så det følger den almindelige pris- og lønudvikling. Du kan læse mere om tilskud til parykker på Region Nordjyllands hjemmeside.

Husk, at tilskuddet til en paryk følger dig. Du kan altså frit vælge, hvor du vil købe en paryk, selv om du har fået tilskud. Dit hospital vil måske anbefale en bestemt parykforhandler, men du må gerne købe din paryk et andet sted og i en helt anden region end den, hvor du bor.

Har du brug for hjælp til at søge om et tilskud til paryk eller hovedtørklæde, hue eller kasket? Jeg har fuld forståelse for, at du befinder dig i en svær situation, hvor det kan virke uoverskueligt at skulle forholde sig til en ansøgning, så jeg vil gerne hjælpe dig.

Ønsker du hjælp, eller har du spørgsmål til, hvad du skal skrive i din ansøgning, er du velkommen til at ringe til mig på 51 18 41 92 eller skrive til mig på randi@parykspecialisten.dk.

Sådan får du tilskud til paryk ved midlertidigt hårtab

Når du kommer i behandling for kræft, vil dit hospital give dig en parykrekvisition, hvis du har risiko for at miste håret som følge af behandlingen. En parykrekvisition er et dokument, som du skal tage med til den parykspecialist, som du ønsker at købe en paryk hos. Du må selv bestemme, hvor du vil købe din paryk. Det behøver ikke være hos en af de specialister, som dit hospital anbefaler, og det behøver heller ikke være hos en specialist i den region, hvor du bor eller er i behandling – du skal bare være opmærksom på, at du selv skal afholde dine udgifter til transport, når du skal have en paryk. Vælger du at købe din paryk hos mig, afregner jeg direkte med dit hospital. Det vil sige, at hospitalet sender dit tilskud til mig, så du behøver ikke bekymre dig om papirarbejde og lignende. Beslutter du dig for at købe en paryk, som koster mere end dit tilskud, skal du dog betale differencen direkte til mig.

Tilskud til paryk ved varigt hårtab

Hvis du mister dit hår permanent, vil du måske opleve det som et handicap. Du har mulighed for at søge om et tilskud til paryk hos din bopælskommune ud fra bestemmelserne i Serviceloven, som i §112 beskriver de nærmere kriterier for, hvornår du kan få støtte. Der er ingen faste takster for, hvor meget du kan få i tilskud til en paryk ved varigt hårtab, da det er op til den enkelte kommune at fastsætte størrelsen på det beløb, som den vil yde i støtte. Normalt kan du få tilskud til en standardparyk med kunstigt hår og en ekstra paryk til at skifte med.

Sådan får du tilskud ved varigt hårtab

Hvis du får et varigt hårtab, kan du søge om et tilskud til paryk eller hovedbeklædning hos den kommune, hvor du bor. Det kan du gøre via Borger.dk, hvor du skal klikke på start ud for ”Tilskud til kropsbårne hjælpemidler”. Din ansøgning skal indeholde dokumentation for, at dit hårtab er varigt. Det kan være en skriftlig erklæring fra din egen læge, en speciallæge, eller en læge på det hospital, hvor du er i behandling. I ansøgningen skal du også forklare, hvordan dit hårtab påvirker dig i dagligdagen. Sørg for at beskrive både de fysiske og psykiske følger som fx hvorvidt du har ændret adfærd, for kommunen vil vurdere din ansøgning ud fra et samlet billede af din situation. De vil blandt andet se på, i hvilken grad en paryk kan forbedre din livskvalitet og din mulighed for at leve et normalt liv på baggrund af dit helbred, dine sociale forhold og din arbejdssituation. Kommunen skal give dig svar på din ansøgning i løbet af 4 uger efter, at de har modtaget den. Får du bevilliget et tilskud til paryk, kan du frit vælge, hvor du vil købe den. Du er ikke tvunget til at bruge en parykleverandør, som din kommune har indgået en aftale med uanset, hvad der står på den bevilling, som du får af din kommune. Tilskuddet er personligt og følger altid dig.

Hvis du får afslag på tilskud til paryk ved varigt hårtab

Er du så uheldig at få afslag på din ansøgning om en paryk, har du 28 dage til at klage. Husk at klage inden for denne frist, for det er et krav, at den bliver overholdt. Afslaget fra kommunen skal være begrundet, og du skal i din klage argumentere sagligt mod kommunens beslutning. Forhold dig til deres argumenter og forklar, hvorfor du er uenig ved at fremlægge oplysninger, som er relevante. Får du endnu en gang afslag, kan du klage til det Sociale Nævn.